2018

Raport Roczny

Grupy Kapitałowej LUG S.A.

List Prezesa

W LUG sami tworzymy innowacje poszukując jak najlepszych rozwiązań w zakresie oświetlenia(...)

Jestem przekonany, że odpowiedzialny rozwój jest kluczowy do tego, aby budować firmę i tworzyć produkty przyjazne człowiekowi i naturze. Istotny jest dla nas model biznesowy, w którego centrum, a nie na peryferiach, znajdować się będzie odpowiedzialność biznesu wobec ludzi i otoczenia.

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu LUG S.A.

Globalny zasięg LUG

Oddziały: Zielona Góra HQ Poland, London, Berlin, Posadas, São Paulo, Dubai

52%

Przychodów z eksportu

12

Oddziałów w Polsce

7

Oddziałów zagranicznych

9

Spółek Grupy Kapitałowej

70

Rynków działania

Giełdowa historia LUG

Akcje (pdf)

Grupa Kapitałowa LUG S.A.

Spółką dominującą jest LUG S.A., realizująca funkcje zarządcze i kontrolne wobec pozostałych podmiotów zależnych.

Spółka powstała w 1989 roku w formie spółki cywilnej. Obecnie posiada 100% udziałów w spółkach zależnych: LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG Lighting UK Ltd., T.O.W. LUG Ukraina. W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej udział wynosi odpowiednio: LUG do Brasil Ltda. (65% udziałów), BIOT Sp. z o.o. (51% udziałów), LUG Argentina SA (50% udziałów) oraz LUG Turkey (66,8% udziałów).

Grupa Kapitałowa (pdf)

Zarząd LUG S.A.

Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu LUG S.A.

Mariusz Ejsmont Wice-Prezes Zarządu,
Dyrektor Techniczny

Małgorzata Konys Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza LUG S.A.

Iwona Wtorkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Renata Baczańska Członek Rady
Nadzorczej

Zygmunt Ćwik Członek Rady
Nadzorczej

Eryk Wtorkowski Członek Rady
Nadzorczej

Szymon Zioło Członek Rady
Nadzorczej

Liczba pracowników

614

w 2018

567

w 2017

527

w 2016

Struktura zatrudnienia wg płci

39%

kobiet

61%

mężczyzn

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia

Średnia wieku

Rozwój LUG

Nagrody w kategorii
"Produkty"

iF Design Award 2018

Firma LUG po raz kolejny została laureatem prestiżowego międzynarodowego konkursu wzorniczego iF DESIGN AWARD 2019, tym razem za sprawą oprawy AVENIDA, która wygrała w kategorii produkt oświetleniowy. AVENIDA jest profesjonalnym rozwiązaniem dla oświetlenia przestrzeni publicznych, które są strategicznym obszarem rozwoju LUG. Odpowiada na potrzeby i problemy dzisiejszych miast – jej wykorzystanie pozwala na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników równocześnie zapewniając wysoką efektywność energetyczną miejskiego systemu oświetleniowego.

Nagrody w kategorii
"Realizacje"

Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2018

Komisja Konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego nagrodziła zrealizowane przez firmę LUG projekty, które – zdaniem Komisji - wyróżnia zarówno profesjonalny dobór opraw, jak i ich rozmieszczenie, co wpływa na wyjątkowy charakter inwestycji. Uzyskany efekt oświetleniowy i iluminacyjny został uznany za wyjątkowo współgrający z architekturą.